COBISS
VBCG Centar
Konferencije COBISS
Obaveštenja i novosti
07. 02. 2018.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.15-00, u periodu od 10. do 11. 2. 2018. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE