COBISS
VBCG Centar
Konferencija COBISS 2018
Obaveštenja i novosti
4. 4. 2019.
U sistemu COBISS.CG instalirana je inicijalno kreirana normativna baza podataka ličnih imena CONOR.CG
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE