ВБЦГ Центар
Конференције COBISS
Обавештења и новости
23. 05. 2017.
Библиотека Факултете за црногорски језик и књижевност, Цетиње укључена у систем COBISS.CG
Архив
 COBISS/OPAC - ПРЕТРАЖИВАЊЕ ГРАЂЕ

Моја библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед позајмљене грађе
  • Продужавање рока позајмице
  • Резервације грађе

Улаз

 
ЗА БИБЛИОТЕКЕ