VBCG Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obaveštenja i novosti
24. 04. 2015.
Prva instalacija programske opreme COBISS3/Katalogizacija u COBISS.CG u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore 'Đurđe Crnojević', Cetinje
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE