VBCG Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS


19. COBISS konferencija je odložena za 2014.
Obaveštenja i novosti
16. 04. 2014.
Najava instalacije programske opreme COBISS2/Ispisi, V5.8-03 i COBISS2/Pozajmica, V5.7-04 u periodu od 19. do
21. 4. 2014. (obaveštenje, prilog)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE
Biblioteke u Crnoj Gori

COLIB.CG - baza podataka o bibliotekama

Pristupne stranice biblioteka

Biblioteke članice