VBCG Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obaveštenja i novosti
08. 04. 2015.
Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.2-01 (obaveštenje, prilog)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE