VBCG Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS


19. COBISS konferencija je odložena za 2014.
Obaveštenja i novosti
21. 06. 2014.
U lokalnim bazama podataka COBISS.Net kreiran je 21-milioniti zapis
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE
Biblioteke u Crnoj Gori

COLIB.CG - baza podataka o bibliotekama

Pristupne stranice biblioteka

Biblioteke članice