VBCG Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obaveštenja i novosti
05. 02. 2016.
U lokalnim bazama podataka COBISS.Net kreiran je 23-milioniti zapis
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE