VBCG Centar
Konferencije COBISS
Obaveštenja i novosti
01. 12. 2016.
Alat za konfiguraciju mreže i promenjena Uputstva za upotrebu štampača Metapace L-42DT instalirani su na web strani COBISS pod Preporučena oprema (Štampači, čitači, ručni ...)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE