VBCG Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obaveštenja i novosti
26. 03. 2015.
U lokalnim bazama podataka COBISS.Net kreiran je 22-milioniti zapis
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE