VBCG Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obaveštenja i novosti
30. 06. 2015.
Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.3-00 (obaveštenje, prilog)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE