VBCG Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS


19. - 20. novembar 2014
Obaveštenja i novosti
18. 09. 2014.
Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V5, koja uključuje promene kod parametra ispisa (sortiranje bibliografskih jedinica, rezimei/apstrakti, format bibliografske jedinice)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE
Biblioteke u Crnoj Gori

COLIB.CG - baza podataka o bibliotekama

Pristupne stranice biblioteka

Biblioteke članice