VBCG Centar
Konferencije COBISS
Obaveštenja i novosti
15. 06. 2017.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00, u periodu od 17. do 18. 6. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE