VBCG Centar
Konferencije COBISS
Obaveštenja i novosti
13. 10. 2016.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.8-00(02), 13. 10. 2016. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE