VBCG Centar
Konferencije COBISS
Obaveštenja i novosti
09. 08. 2017.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(06), 9. 8. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE